Algemene cursus- en betalingsvoorwaarden

 1. Voor deelname aan een cursus bij “Kunstatelier het Kruithuis” dient men zich schriftelijk aan te melden. Na ontvangst van de inschrijving ontvangt de cursist zo spoedig mogelijk een bevestiging van deelname en een factuur voor het verschuldigde cursus/lesgeld.

 2. Inschrijving vind plaats door ondertekening en inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Minderjarige deelnemers dienen het formulier te laten ondertekenen door een ouder of verzorger.

 3. Door ondertekening gaat men akkoord met de algemene cursus- en betalingsvoorwaarden.

 4. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 5. De inschrijving is persoonsgebonden.

 6. Inschrijving geldt voor het gehele aangegeven cursuspakket/duur, waarvoor is ingeschreven.

 7. Bij verhindering wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld op een andere avond/dagdeel in te halen, dit in overleg met de docent en binnen de overeengekomen cursusperiode. Daarbuiten vervalt deze mogelijkheid tot inhalen, tenzij anders overeengekomen.

 8. Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van de cursus/lessen blijft men cursus/lesgeld verschuldigd over de ingeschreven cursus/les duur. Restitutie wordt niet verleend.

 9. Wanneer de belangstelling voor een bepaalde avond/dagdeel onvoldoende is, behoud Joanna Julia Smolarz zich het recht de cursus/lessen op die avond/dagdeel te annuleren en te verplaatsen naar een ander avond/dagdeel.

 10. Indien het aantal inschrijvingen voor een cursus minder dan 6 deelnemers is zal de cursus geannuleerd worden of samengevoegd met een andere cursus. Indien annulering plaatsvind zal het eventueel betaalde cursus/lesgeld worden teruggestort.

WIJZE VAN BETALEN

Het cursusgeld dient minimaal 14 dagen  voor de aanvang van de cursus betaald te zijn.

 1. U kunt het cursusgeld, onder vermelding van de cursus avond/dagdeel overmaken op bankrekening NL34INGB0006785819 ten name van Joanna Julia Smolarz te Spijkenisse of contant bij het atelier.

 2. Voor cursussen langer dan 3 maanden bieden wij de mogelijkheid in 2 delen te betalen. 14 dagen voor aanvang van de cursus de helft van het totale bedrag en uiterlijk  drie maanden na aanvang van de eerste cursusdag het restant bedrag.

MATERIALEN

 1. Deelnemer zorgt zelf voor te gebruiken teken- en schildermaterialen. Het Kunstatelier kan voor de aanschaf adviseren. Er is een beperkt bestand aan materialen voor een eerste gebruik aanwezig.

 2. Indien gebruik wordt gemaakt van aanwezige materialen geldt er een vergoeding die terstond contant betaald dient te worden.

AANSPRAKELIJKHEID

De deelnemer volgt de cursus/lessen op eigen verantwoording.  Het kunstatelier aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor letsel, ongeval, schade, diefstal of vernielingen tijdens deelname.

VOORBEHOUD

De hier vermelde voorwaarde zijn onder voorbehoud. Aan fouten hierin kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Docent en contactinfo

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom